before_pic
                                              投资原则

  红石丰铭集团公司的投资是基于经济和财务目的,在风险可接受的范围内进行资产的稳健和有效配置,努力实现股东利益最大化;以被动投资、财务投资为主,追求长期的、稳定的和可持续的风险调整后回报。

  红石丰铭集团公司重视自身的社会责任,遵守投资接受国的法律法规,积极为当地经济繁荣与发展做出贡献。

after_pic